دکتر یاسر ارشادمنش در گفتگو با روزنامه ایدینلیک ترکیه: ترور ناجوانمردانه شهید فخری زاده، دانشمند ارشد هسته ای با هماهنگی سازمان موساد، سیا و منافقین خلق انجام شد

دکتر یاسر ارشادمنش مدیر مرکز مطالعات راهبردی سازمان جوانان حقوق بشر در گفتگو با روزنامه ایدینلیک ترکیه: ترور ناجوانمردانه شهید فخری زاده، دانشمند ارشد هسته ای با هماهنگی کامل سازمان…