فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه مقام معظم رهبری/جامعه المصطفی العالمیه گلستان میزبان پنجمین کنفرانس

دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق بشر آمریکایی در بهمن سال جاری در استان گلستان خبر داد. خبرگزاری میزان – «امین…