همزمان با هفته حقوق بشر آمریکایی همایش «سوگ سروده های دشت برچی» در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

همایش سوگ سروده های دشت برچی به مناسبت یادبود شهدای مکتب سیدالشهدای کابل روز دهم تیرماه 1400 در مشهد مقدس برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی همایش سوگ سروده های…