دکتر محسن بیگلری رئیس مجمع نمایندگن استان کردستان در چهارمین نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی

دکتر محسن بیگلری رئیس مجمع نمایندگن استان کردستان و نماینده مردم شریف سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی در جهارمین نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی: حمایت آمریکا از صدام…