دکتر علی عباسی اصل جانشین بین الملل سازمان بسیج در همایش نقض حقوق بشر توسط آمریکا در غرب آسیا

“فلسطین” کلید رمز‌آلود حل مشکلات جهان اسلام است. جانشین معاونت بین الملل سازمان بسیج کشور: در مسئله فلسطین که کلید رمز‌آلود حل مشکلات جهان اسلام است پیشنهاد ما همه‌پرسی میان…