دکتر حسین اکبری جانشین دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی در چهارمین نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب

دکتر حسین اکبری جانشین دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی در چهارمین نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب:  مقاومت محور مقابله با جنایات بشری است/ بیش از ۴۰ میلیون…