حقوق بشر آمریکایی وسیله‌ای برای تحقق اهداف شوم ابرقدرت‌های شیطانی است.

مدیر عالی حوزه علمیه خراسان گفت: ابر قدرت‌های شیطانی برای دستیابی به اهداف شوم و منافع خود از حقوق بشر آمریکایی استفاده می‌کنند. آیت الله سید مصباح عاملی در دومین…