فهم دقیق اندیشه های مقام معظم رهبری و ترویج آن به عنوان گفتمانی بین المللی امری ضروری است

امین انصاری دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در اولین نشست علمی تخصصی «حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه مقام معظم رهبری» که عصر دوشنبه در سالن آیت الله…