انصاری خبر داد: برگزاری همایش ملی ” حادثه تروریستی اهواز نماد حقوق بشر امریکایی” در اهواز

دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر خبر داد: برگزاری همایش ملی ” حادثه تروریستی اهواز نماد حقوق بشر امریکایی” در اهواز امین انصاری دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران…

نقض حقوق بشر توسط آمریکا باید در دستور کار جبهه انقلاب اسلامی قرار گیرد

بیانیه دومین نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی از منظر رهبر معظم انقلاب که توسط امین انصاری دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران قرائت شد به این شرح است:…