حمایت ابراهیم محمد محمد الدیلمی سفیر یمن از شکایت جوانان جهان از امریکا و رژیم آل سعود به دلیل ارتکاب جنایت علیه مردم یمن

در دیدار با امین انصاری دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر: حمایت ابراهیم محمد محمد الدیلمی سفیر یمن از شکایت جوانان جهان از امریکا و رژیم آل سعود به دلیل ارتکاب…