نقض حقوق بشر توسط آمریکا باید در دستور کار جبهه انقلاب اسلامی قرار گیرد

بیانیه دومین نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی از منظر رهبر معظم انقلاب که توسط امین انصاری دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران قرائت شد به این شرح است:…