بیانیه سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در پی حادثه تروریستی نیوزیلند.

سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در پی حادثه تروریستی روز جمعه در نیوزیلند، با صدور بیانیه ای این اقدام را محکوم و تمام آزادگان عالم را برای مقابله…