حاج ماموستا محمد امین راستی امام جمعه سنندج در چهارمین نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی

حاج ماموستا محمد امین راستی امام جمعه سنندج در چهارمین نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی: حقوق بشر آمریکایی را باید در زندان های ابوغریب و گوانتانامو جستجو کرد امام جمعه…