به این باور رسیدم اسلامی که آمریکا ارائه می دهد اسلام ناب نیست

اسکات ویتکویچ در اولین نشست علمی «حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه مقام معظم رهبری» که عصر دوشنبه در سالن آیت الله حائری مرکز مدیریت حوزه علمیه برگزار شد، اظهار داشت:…