انصاری خبر داد: اجتماع عظیم جوانان مقاومت بیش از 120 کشور جهان در قم/گام نهایی برای پایان دادن حیات سیاسی آمریکا در منطقه برداشته خواهد شد

اجتماع عظیم جوانان مقاومت بیش از 120 کشور جهان در قم/ گام نهایی برای پایان دادن حیات سیاسی آمریکا در منطقه برداشته خواهد شد دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر ‌گفت: گام…